[ Etiketler: islamda | peygamberler | peygmberlerin | | cizeleri ]
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İdris A.s Hayati
#1
İdris (Ahnuh ya da Unhuh ya da Hanuh) b.Yerd (yahud Yarid)b.Mehlâil b.Kay­narı (yahud Kaynen) b.Enuş, b.Şis, b.Âdem Aleyhisselâm.[1]

İdris Aleyhisselâma İdris Denilmesinin Sebebi:
İdris Aleyhisselâma; Ulu Allâhın kitabından ve İslam Dininin Sünnetinden[2], Kitaplardan, Âdem ve Şis Aleyhisselamların Sahifelerinden[3] defa defa ders yap­tığı için[4] İdris adı verildiği rivayet edilir.[5]
İdris Aleyhisselâmın Biçim Ve Şemaili:
İdris Aleyhisselâm; beyaz tenli[6], uzun boylu, büyük karınlı, geniş göğüslü[7], kaba Sakallı, Büyük kemikli, güzel suratlı İdi.[8]
Yürürken, aşamasını, kısa atar[9], önüne bakardı.[10]
Vücudu, az kıllı, başı, defa saçlı idi. 
Vücudunda, yaratılıştan beyaz bir nokta vardı.[11] Sesi, ince ve konuşması mülayimdi.[12]
İdris Aleyhisselâmın Özelliklerinden Bazıları:
İdris Aleyhisselâm; Âdem Aleyhisselâmdan sonra[13], kalemle ilk defayazı yazan [14],
İlk sefer yıldızlar ve hisab ilmini gözden yaşamış zat idi.[15]
Geçmiş devirlerin tüm ilimleri kendisinde toplanmıştı.[16]
Bütün ilimler kendine öğretilmiş, Şis Aleyhisselâmdan ardından hiç kimseye saklı ilimlerin Mushafı da ona teslim edilmişti.[17]
Kendisi terzi idi..[18]
İlk sefer, iğne ile dikiş diken[19], ilk defa giysi dikip giyen de İdris Aleyhisselâmdı.
Halbuki, ondan evvelki insanlar, hayvanların derilerini giyerlerdi[20]
Babası Yerd b. 
Mehlâil, İdris Aleyhisselâmı adına bıraktığı ve kavmin oturdukları kutsaldağdan , Kabil erkek çocuklarının yanına inmemeleri için[21] yaptığı va?z ve nasihata kulak asamadıkları zaman[22] İdris Aleyhisselâm, ayağa kalkıp onlara:
?İyi biliniz ki: içinizden kim Babamız Yerd?i , dinlemeyerek dağımızdan inerse, biz, onun bir henüz dağaımıza çıkmasına alan bırakmayacağız!? demiş, ama onlar, dağdan inmekten başkasına yanaşmamışlar, inecekleri yere inmişler, Kabil erkek çocuklarının kadınları ile düşüp kalkmışlardır.[23]
İdris Aleyhisselâm, defa iman edici bir zat idi. 
Kendisinin, bir gün içerisinde artan ameline, zamanındaki Âdem erkek çocuklarını bir ayda artan amelleri eşit gelmezdi.[24]
İdris Aleyhisselâmın Peygamberliği, Maç Ve Mücâhedesi:
Âdem, Şis Aleyhisselâmlardan sonra[25], İdris Aleyhisselâma , Ulu Tanrıdoğrulusunda peygamberlik verildi.[26]
Ve kendine otuz sahife indirildi.[27]
İdris Aleyhisselâm; kavmini, putlara tapmaktan men ve ulu Allaha ibadeteçağrı etti.
Fakat, onlar, onu, yalanladılar.[28]
İdris Aleyhisselâm; Şis erkek çocuklarından olan kavmim yanına çağırıp onlara, öğüt­ler vermiş, Ulu Allâha itaat, Şeytana ise, başkaldırı etmelerini ve Kabil oğulları ile düşüp kalkmamalarını emr etmiş ise de, onlar, dinlememişler[29], Kabil oğulları­nın yanına, birbiri ardınca, konvoykonvoy inmeğe başlamışlar[30], İdris Aleyhisselâmın dâvetine, fakat, binşahıs icabet etmiştir.[31]
İdris Aleyhisselâm, ilk defaTanrı yolunda Kabil oğulları ile savaşmış, onlardan esirler alıp âzad etmiştir.
İdris Aleyhisselâm; göğe yükseltilmeden evvelerkek çocuğu Mettu Şelah´ı, kendine Halef ve Ev halkına Vasi belirleme etti.
Yüce Allah´ın; Kabil erkek çocuklarını, onlarla düşüp kalkanları ve onlara meyi eden­leri azaba uğratacağını bildirdi ve kendilerini, onlarla düşüp kalkmaktan nehy etti.[32]
Allâha imanda İhlaslı olmalarını, doğruluk ve yakîn üzere amel etmelerini tav­siye etti.[33]
Bundan ardındanUlu Tanrı, İdris Aleyhisselâmı, pek ulu bir yere kaldırıp yük­seltti. 
[34]
vakitkendisurat altmış beş yaşında idi.[35] Ona ve gönderilen tümPeygamberlere Selâm olsun![36]
Cehennem Ve Cennetin İdris Aleyhisselâma Gösterilişi:
Hz.Ümmü Seleme´nin, bildirdiğine göre:
İdris Aleyhisselâm, Ölüm Meleğinin arkadaşı idi. 
O´ndan, Cennet´i ve Cehennem´i, kendine göstermesini istedi.
O da, onu, yükseltti.
İdris Aleyhisselâm, Cehennem´i görünce, ondan korktu. 
Az kalsın bayılacaktı.
Ölüm Meleği, onun üstüne kanadını gerip:
"Gördün onu, değil mi?" diye konuştu.
İdris Aleyhisselâm:
"Evet! Bu güne kadar, onu, hiç görmemiştim!" diye konuştu.
Ölüm Meleği, Cennet´i görünceye kadar onu götürüp Cennet´e girdi ve jdris Aleyhisselâma:
"Cennet´i de, gördün değil mi?" diye konuştu
İdris Aleyhisselâm:
"Evet! Vallahi, burası, Cennet´tir!" diye konuştu.
Ölüm Meleği:
"Haydi, gördüğüne git!" diye konuştu.
idris Aleyhisselâm:
"Nereye gideyim?" diye sordu.
Ölüm Meleği:
"Nerede olmak istersen, o bölgeye git!" diye konuştu.
İdris Aleyhisselâm:
"Hayır! Vallahi, ben, o bölgeye girdikten ardından, çıkmam!" diye konuştu.
Ölüm Meleğine:
"Sen, onu, o bölgeye koyma! o bölgeye girince, hiç kimse içersinde, birhenüz oradan çıkmak yoktur!" denildi.[37]
Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâmın Mîrac Gecesinde İdris Aleyhisselâmla Selamlaşması:
Peygamberimiz Aleyhisselâm, Miraç gecesinde, Cebrail Aleyhisselâmlaberaber dördüncü kat göğe yükseldiği vakit, orada, İdris Aleyhisselâmla karşılaştı.
Cebrail Aleyhisselâma:
"Kim bu?" diye sordu.[38]
Cebrail Aleyhisselâm:
"Bu, İdris (Aleyhisselâm)dır! Selâm ver ona!" diye konuştu.
Peygamberimiz, selâm verdi.
O da, peygamberimizin selâmına mukabele ettikten sonra:
"Hoş geldin, safa geldin sâlih kardeş, sâlih Peygamber!" diye konuştu ve hayır dua etti.[39]
İdris Aleyhisselâmla Nuh Aleyhisselâm Arasındaki Soy Direği Atalar:
İdris Aleyhisselâmdan ardındanerkek çocuğu Mettu Şelah; Ulu Allâhaiman ve tâata devam etti.[40]
Kendisi; ata binip savaşmakta Babasını misal edinen[41] ve Allâha tâat ve iba­det olan günlük amellerinde de, Baba ve Atalarının yolunu tutan kutlubir Zat idi.[42]
Alnında peygamberlik nuru parıldardı.[43]
Mettu Şelah, vefat edeceği sırada, erkek çocuğu Lemek´i, adına bıraktı ve Allah´a tâat ve ahidleri savunmak gibi Atalarının, kendine tavsiye etmiş oldukları ve kendisi­nin de, adına getirmiş bulunduğu şeyleri ona da,önerdi ve dokuz surat on yedi yaşında vefat etti.[44]
Lemek b.Mettu Şelah da, Allâha ibâdet ve tâata devam etti.[45]
Kavmim, öğütledi ve onları, Kabil oğullları ile düşüp kalkmaktan nehy etti.
Kavmi ise, Lemek´in sözünü dinlemediler. 
Hepsi, oturdukları dağdan, Kabil oğul­larının yanına indiler.[46]
Şis oğulları, Kabil erkek çocuklarının kızları ile düşüp kalktıkları vakit, Cebâbire diye hatıralan Zorbalar doğdu ve çoğaldı.
Lemek; ölüm döşeğine düştüğü vakiterkek çocuğu Nuh Aleyhisselâmla torunları Sam, Ham ve Yâfes´i ve onların kadınlarını yanına çağırdı.
Dağda, Şis erkek çocuklarından sekiz candan farklı kimse kalmamış, hepsi, Kabil oğul­larının yanına gitmişlerdi.
Lemek, yanına gelenler içersinde, Bereket duası yaptı ve ağladı: "Demek, Cinsimizden, şu sekiz candan farklı kimse kalmamış!
Âdem ve Havva´yı yaratan, ardından, o ikisinden çocuklarını çoğaltan Allâh´dan dilerim ki: sizi, şu kötü bayan hastalığından korusun!
Çocuklarınızı, yer yüzünü dolduracak kadar çoğaltsın!
Size, Atamız Âdemin bereketini versin!
Oğullarınıza Hükümdarlık nasîb etsin![47]
Ey Nuh! Bildiğin gibi, şuracıkta, bizden farklı kimse kalmamıştır.
Sakın bundan ürkme ve şu günahkâr kavmin ardına düşme![48]
Öldüğüm vakit, beni, Kenz mağarasının içerisine koy!
Allah, Gemiye binmeni irâde buyurduğu vakit, Babamız Âdemin Cesedini de, yükle ve Gemiden inerken de, yanısıra indir.
Onu, Gemide, üst katın ortasına koy.
Sen ve oğulların, Geminin şark doğrultusunda bulununuz.
Kadının ve oğulların da, geminin garp doğrultusunda bulunsunlar.
Fakat, Âdemin cesedi, aranızda bulunmalıdır.
Ne siz kadınlarınıza tecavüz edeceksiniz, ne de, kadınlarınız size tecavüz ede­cekler.
Gemiden çıkıncaya kadar onlarla beraber yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz ve onlara yaklaşmayacaksınız.
Tufan, çekilip gittiği ve siz, Gemiden, yer yüzüne çıktığınız vakit, Âdemin ce­sedi yanısıra namaz kıl!
Sonra, büyük oğlun Şam´a vasiyet et:
Âdemin cesedini götürüp yer yüzünün ortasına, üstününe koysun.
Oğullarından birisini de, kendisinin yanısıra bulundurup onun bakımı ile vazi­felendirsin.
Hayatını, Tanrı içersinde vakf etsin. 
Ne bir kadınla evlensin, ne bir ev yapsın. 
Ne bir kan döksün, ne yürüyenlerden, ne de uçanlardan birisine bir yaklaşımla yak­laşsın!
Hiç kuşkusuzTanrı, Meleklerinden bir Meleği gönderir, yer yüzünün ortasını, üstününü, ona gösterir ve onunla üsniyet eder!" diye konuştu.
Lemek, vefat edince, Nuh Aleyhisselamla oğulları, onun üstüne cenaze na­mazı kıldılar.
Lemek, vefat ettiği vakit, yedi surat yetmiş yedi yaşında idi.[49]

--------------------------------------------------------------------------------
[1] ibn.Hişam-Sîre c.l,s.3, ibn.Sa´d-Tabakat c.l,s.54, Belâzürî-Ensabüleşraf c.l,s.3, ibn.Kuteybe-Maarif s.10, Yâkubî-Tarih c.l,s.8-11, Taberî-Tarih c.l,s.82, Sâlebî-Arais s.49, İbn.Esîr-Kâmil c.l,s.54-55.
M. 
Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1/79.
[2] İbn.Kuteybe-Maarif s.10, Mes´udî-Ahbaruzzaman s.54.
[3] Şâlebî-Arais s.49.
[4] İbn.Kuteybe-Maarif s. 
10, Dineverî-Elahbar s.l, Mes´ûdî-Ahbaruzzaman s.54, Sâlebî-Arais s.49.
[5] ibn. 
Kuteybe-Maarif s.10, Dineveri-Elahbar s.l, Mes´udî-Ahbaruzzaman s.54, Sâlebî-Arais s.49.
M. 
Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1/79.
[6] Hâkim-Müstedrek c.2,s.549.
[7] ibn.Kuteybe-Maarif s.10, Hâkim-Müstedrek c.2,s.549.
[8] Mîr Haâvend-Ravza.Terceme s.121.
[9] ibn.Kuteybe-Maarif s.10.
[10] Mir Havend-Ravzatussafa Terceme 5 121.
[11] ibn.Kuteybe-Maarif s.10, Hâkim-Müstedrek c.2,s.549.
[12] ibn.Kuteybe-Maarif c.10.
M. 
Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1/79.
[13] ibn.Abd-i Rabbih-lkdülferid c.4,s.157.
[14] ibn.Hişam-Sîre c.l,s.3, ibn.Kuteybe-Maarif s.10, Yâkubî-Tarih c.l,s. 
11, Taberî-tarih c.İ,s.86, ibn.Abd-i Rabbih-lkdülferid c.4,s.157, Sâlebî-Arais s.49, Deylemî-Firdevs c.1,s.32, İbn.Esîr-Kâmil c.l,s.59, Ebulfida-Elbidaye vennihaye c.1, s. 
99.
[15] Sâlebî-Arais s.49, İbn.Esîr-Kâmil c.l,s.59.
[16] Taberî-tarih c.1 ,s.86, İbn.Esîr-Kâmil c.l,s. 
60.
[17] Mes? Udi-Ahbaruzzaman s. 
54.
[18] Hâkim-Müstedrek c.2,s.596.
[19] Mes? Udi-Murucuzzeheb c.1, s. 
40.
[20] İbn.Kuteybe-Maarif s.10.
[21] Yâkubî-Tarih c.l,s. 
11.
[22] Taberî-tarih c.1,s.83, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.57.
[23] Yâkubî-Tarih c.l,s. 
11.
[24]İbn.Sa´d-Tabakat c.1,s. 
40, Sâlebî-Arais s. 
50.
M. 
Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1/79-80.
[25] Ebulfida-Elbidaye vennihaye c.1, s. 
99.
[26] Meryem:56, İbn Hişam sire c.1, s. 
3, ibn.Kuteybe-Maarif s.10, Yâkubî-Tarih c.l,s. 
11, Dineveri-El?ahbar s.1, Taberî-Tarih C.1.S.85, Mes? Udi-Ahbaruzzaman s. 
54, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.59, Ebulfida-Elbidaye vennihaye c.1, s. 
99.
[27] ibn.Kuteybe-Maarif s.10, Taberî-Tarih C.1.S.86, Mes? Udi-Murucuzzeheb c.1, s. 
40.
İbnünnedim-Fihrist s.39, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s. 
60.
[28] Ebülmünzir Hişam-Kitabul esnam s. 
52, Yakut-Mucemülbülden c.5, s. 
367.
[29] Taberî-tarih c.İ,s.85, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.59.
[30] Taberî-Tarih C.1.S.85.
[31] ibn.Kuteybe-Maarif s.10.
[32] Taberî-Tarih c.1,s.85, 86, 87, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.59-62.
[33] Yâkubî-Tarih c.1,s.11.
[34] Meryem: 57.
[35] İbn.Habîb-Kitabülmuhabber s.3.
[36] M. 
Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1/80-81.
[37] Deylemî-Firdevs c.1,s.224-225
M. 
Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1/81-82.
[38] ibn.İshak, İbn.Hişam-Sîre c.2,s.48, Buharî-Sahih c.4,s.1O7
[39] Ahmed b.Hanbel-Müsned c.4,s.2O9, Buharî-Sahih c.4,s.1O7
M. 
Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1/82.
[40] Yâkubî-Tarih c.1,s.12
[41] Taberî-Tarih c.1,s.86-87, Ibn.Esîr-Kâmil c.1,s.62
[42] Taberî-Tarih c.1,s.87
[43] Mes´ûdî-Murûcuzzeheb c.1,s.4O
[44] Taberî-Tarih c.1,s.87
[45] Yâkubî-Tarih c.1,s.12
[46] Taberî-Tarih c.1,s.87, ibn.Esîr-Kâmil c.1,s.62
[47] Yâkubî-Tarih c.1,s.12-13
[48] Taberî-Tarih c.1,s.87, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.63
[49] Yâkubî-Tarih c.1,s.13
M. 
Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1/82-84.
[-] The following 1 user says Thank You to Bunalım for this post:
  • Enigma
Ara
Cevapla
[ Etiketler: islamda | peygamberler | peygmberlerin | | cizeleri ]


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Yusuf A.s Hayati Bunalım 1 75 30-03-2018, Saat: 23:38
Son Yorum: Berkant
  Eyyub A.s Hayati Bunalım 1 66 30-03-2018, Saat: 23:35
Son Yorum: Berkant
  Hz. Yusuf Hayati Bunalım 0 34 30-03-2018, Saat: 21:33
Son Yorum: Bunalım
  Hz. Yakup Hayati Bunalım 0 36 30-03-2018, Saat: 21:32
Son Yorum: Bunalım
  Lut a.s hayati Bunalım 0 36 30-03-2018, Saat: 21:31
Son Yorum: Bunalım

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi